حیوانات در عصر یخبندان چگونه از پس سرما بر می‌آیند؟

حیوانات در عصر یخبندان چگونه از پس سرما بر می‌آیند؟

حیوانات در عصر یخبندان را باید در عکس‌های گرافیکی و در قالب طرحی طنز پست جاری جست و جو کنید. دیدن زندگی حیوانات از نزدیک باعث می‌شود تا به شرایط حاکم بر آن‌ها در حالات مختلف پی برد. گاهی اوقات این حالات به شکلی طنز و خنده‌دار نمود پیدا می‌کند که می‌تواند جذاب باشد....