مهرداد میناوند با پرچم پرسپولیس در آرامگاه ابدی به خاک سپرده شد

مهرداد میناوند با پرچم پرسپولیس در آرامگاه ابدی به خاک سپرده شد

مهرداد میناوند دیشب در عین ناباوری هواداران فوتبال ایران درگذشت و خیلی زود امروز عصر در قطعه نام آوران بهشت زهرا تهران در حالی که پرچم پرسپولیس را روی تابوت خود داشت، درگذشت. دیشب بود که خبر درگذشت مهرداد میناوند هواداران فوتبال در ایران را شوکه کرد تا جایی که تمامی...