مندی سومین خرید بزرگ زیدان برای رئال مادرید در فصل نقل و انتقالاتی تابستان

مندی سومین خرید بزرگ زیدان برای رئال مادرید در فصل نقل و انتقالاتی تابستان

با اعلام رسمی باشگاه رئال مادرید فرلان مندی سومین خرید بزرگ زیدان در فصل نقل و انتقالاتی تابستان ۲۰۱۹ شد. طبق قولی که پرس رئیس رئال مادرید در زمان پیشنهاد سرمربیگری به زیدان داده بود، او دست زیدان را برای خریدهای بزرگ باز گذاشته است. از این رو خریدهای کهکشانی رئال...