عکس های طنز ؛ ژست های خانوادگی حیوانات از سنجاب ها تا پرندگان

ژست های خانوادگی حیوانات از سنجاب ها تا پرندگان را همگی در عکس های طنز و خنده دار زیر مشاهده می کنید. پرنده ای که با قیافه خشن گرفتن باعث ترس خانواده خود شده است و دو حیوان که با هم درگوشی حرف می زنند، از یک طرف و قهر زن و شوهری سنجاب ها از طرف دیگر تصاویر جالب و طنزی...

طنز و این بار ژست جالب فرار و سنگر گرفتن زرافه و عکس های خنده دار دیگر

ترس خنده دار زرافه و پناه گرفتن طنز او روی درخت، نگاه جالب موش و تکیه دادن میمون کوچک از عکس های جدید رافان نیوز از فضای مجازی در اینجا قرار داده شده است. زرافه پناه برده به شاخته درخت، انگار دختری است که از سوسک ترسیده، میمون بسیار کوچک به دست انسانی تکیه داده و نگاه...
عکس خنده دار خانه پلیس و فرار و بی اعتنایی مجرم در یک جنگل زیبا

عکس خنده دار خانه پلیس و فرار و بی اعتنایی مجرم در یک جنگل زیبا

عکس خنده دار خانه پلیس و فرار و بی اعتنایی مجرم در یک جنگل زیبا با نمایشی طنز به شکار و آزار بی‌رویه حیوانات کنایه می‌زند. اینجا جنگلی زیبا در مکانی نا معلوم است. آقای شکارچیِ گربه نما سگی نیمه جان را زیر بغل گرفته و بی اعتنا به همه چیز در حال عبور از صحنه جرم است....