خوابیدن خرس پاندا بر فراز سخره و خم شدن سخره از وزن زیاد او!

خوابیدن خرس پاندا بر فراز سخره و خم شدن سخره از وزن زیاد او!

خوابیدن خرس پاندا بر فراز سخره و خم شدن سخره از وزن زیاد او یک سوژه جالب برای عکس گرافیکی طنز است. خم شدن سخره در اثر وزن زیاد خرس پاندا موردی است که نگاه متعجب و مرموز پنگوئن را در پی داشته است! او به شکلی مرموز و با تعجب خاصی به خوابیدن با آرامش کامل خرس پاندا و خم...