نیمار و درخشش در بازی استراسبورگ با گل پیروزی بخش برای پاری‌سن‌ژرمن

نیمار و درخشش در بازی استراسبورگ با گل پیروزی بخش برای پاری‌سن‌ژرمن

بازگشت نیمار به میادی برای پاری‌سن‌ژرمن با درخشش در بازی استراسبورگ و زدن گل پیروزی بخش تیم در هفته چهارم لوشامپیونه فرانسه همراه بود. پاری‌سن‌ژرمن در هفته چهارم لوشامپیونه فرانسه در زمین استراسبورگ به میدان رفت. این تیم پس از مدت‌ها در ترکیب خود از نیمار استفاده کرد،...