دعوای همیشگی سگ و گربه این بار در قالب عکس خنده‌دار گرافیکی

دعوای همیشگی سگ و گربه این بار در قالب عکس خنده‌دار گرافیکی

دعوای همیشگی سگ و گربه در قالب عکس خنده‌دار گرافیکی و به شیوه‌ای طنز بیان می‌شود. شاید همیشه وقتی دو نفر با پرخاش زیاد به هم حمله کرده و دعوا می‌کنند، کسانی که در اطراف آن‌ها باشند از لقب سگ و گربه برایشان استفاده کنند. این از موارد مصطلح جامعه است. ولی در عکس‌های زیر...