عکس گرافیکی اجتماعی ؛ آدم آهنی مصمم و فتنه های بی نتیجه دیو شیطان صفت

عکس گرافیکی اجتماعی ؛ آدم آهنی مصمم و فتنه های بی نتیجه دیو شیطان صفت

عکس گرافیکی اجتماعی پست حاضر داستانی را روایت می کند که در آن آدمی آهنی و مصمم به راه خود ادامه می دهد و فتنه های پی در پی و متنوع دیو شیطان صفت نیز بی نتیجه و بی اثر شده است. هر انسانی هدفی را برای خود انتخاب و برای رسیدن به آن تلاش می کند و در واقع راه رسیدن به آن...