پرسپولیس قربانی جنگ مدیران و جدایی محمد حسن انصاری‌فرد پس از نزدیک شش ماه

پرسپولیس قربانی جنگ مدیران و جدایی محمد حسن انصاری‌فرد پس از نزدیک شش ماه

پس از استعفای محمد حسن انصاری‌فرد و بالا گرفت جنگ مدیران پرسپولیس، شاید تنها نامی که از آن بعنوان یک قربانی یاد می‌شود باشگاه پرسپولیس باشد. قبل از پایان نیم فصل اول و بوجود آمدن حواشی پیرامون گابریل کالدرون و دو دستگی در هیئت مدیره باشگاه مشخص بود که مدیرعامل...