سردار آزمون در ناپولی شاید در تابستان ۲۰۲۱ و نقل و انتقالات فوتبال اروپا

سردار آزمون در ناپولی شاید در تابستان ۲۰۲۱ و نقل و انتقالات فوتبال اروپا

با توجه به شایعات زیاد پیرامون آینده سردار آزمون در فوتبال اروپا، شاید این بازیکن ایرانی زنیت روسیه را در نقل و انتقالات تابستان ۲۰۲۱ اروپا در ناپولی و سری آ ایتالیا ببینیم. سردار آزمون در حالی که تنها ۱۸ سال داشت، به روسیه رفت تا فوتبال حرفه‌ای را در آنجا دنبال کرده...