سردار آزمون و پیشنهاد هنگفت زنیت به ناپولی برای فروش ستاره ایرانی در تابستان

سردار آزمون و پیشنهاد هنگفت زنیت به ناپولی برای فروش ستاره ایرانی در تابستان

خبرها از پیشنهاد هنگفت و ۴۰ میلیون یورویی زنیت به ناپولی برای فروش سردار آزمون در نقل و انتقالات تابستان فوتبال اروپا حکایت دارد. سردار آزمون که این روزها به گزینه محبوب ناپولی برای خرید تابستانی تبدیل شده، منتظر توافق دو باشگاه برای رفتن به سطح اول فوتبال ایتالیا...