جنگل شوخی خرکی و طنز دیگری از زندگی حیوانات بازیگوش

جنگل شوخی خرکی و طنز دیگری از زندگی حیوانات بازیگوش

در عکس دیگری از طنز حیوانات به شوخی خرکی چند حیوان بازیگوش جنگل در کنار رودخانه به شکلی جالب و خنده دار پرداخته شده است. جنگلی زیبا در کنار رودخانه است و چند حیوان بازیگوش مشغول بازیگوشی و شوخی هستند. سنجاب روی سکوی کنار رودخانه رفته و در آنجا با خود بازی می‌کند. بالا...