شکست والیبال ایران مقابل فرانسه قدرتمند در پایان هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال

شکست والیبال ایران مقابل فرانسه قدرتمند در پایان هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال

نتیجه ۳ بر ۰ و شکست والیبال ایران مقابل فرانسه قدرتمند حاصل پایان هفته چهارم لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ بود. در پایان هفته چهارم از لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۱۹ تیم والیبال ایران در حالی مغلوب تیم قدرتمند فرانسه شد که به تعدادی از بازیکنان اصلی خود استراحت داده بود. والیبال...