صعود مقتدرانه کیروش با کلمبیا در کوپا آمریکا و با ۹ امتیاز کامل

صعود مقتدرانه کیروش با کلمبیا در کوپا آمریکا و با ۹ امتیاز کامل

۹ امتیاز کامل و صدرنشینی در مرحله گروهی با صعود مقتدرانه کیروش با کلمبیا در کوپا آمریکا همراه بود. دو تیم کلمبیا و پاراگوئه در سومین دیدار از مرحله گروهی کوپا آمریکا در حالی به دیدار هم رفتند که تیم کلمبیا از قبل صعود خود را قطعی کرده بود، اما پاراگوئه این شانس را...