شیلی قربانی ادامه شگفتی‌سازی پرو در کوپا آمریکا این بار نیمه‌نهایی

شیلی قربانی ادامه شگفتی‌سازی پرو در کوپا آمریکا این بار نیمه‌نهایی

با شکست سنگین ۳ بر ۰ شیلی قربانی ادامه شگفتی‌سازی پرو در کوپا آمریکا بود که در نیمه‌نهایی فرصت رسیدن به فینال را پس از دو سال پیاپی از دست داد. دو تیم شیلی و پرو در نیمه‌نهایی کوپا آمریکا در حالی در برزیل با هم به تقابل پرداختند که استقبال چندانی از این مسابقه نشده...