طنز کرونا در بیابان و ضربه خوردن از یک بیابان نشین در عکس خنده دار

طنز کرونا در بیابان و ضربه خوردن از یک بیابان نشین در عکس خنده دار

طنز کرونا در بیابان دو عکس خنده دار و جالب را شامل می‌شود که در آن ویروس از طرف یک بیابان نشین غافلگیر می‌شود. کرونا پس از حدود دو ماه بحرانی حالا بصورت نسبی توسط دولت‌ها کنترل شده و زندگی بشر نه بصورت گذشته ولی به آرامی در حال عادی شدن است. هر چند که گفته می‌شود تا...
عکس طنز کرونا در جنگ رستم دستان و شکستی تلخ برای ویروسی نابکار

عکس طنز کرونا در جنگ رستم دستان و شکستی تلخ برای ویروسی نابکار

جنگ رستم دستان و کرونا ویروس را در قالب یک شوخی و عکس طنز می‌توان مشاهده کرد و مبارزه‌ای جالب را در سه فریم مختلف دید. ویروس کرونا نزدیک به دو ماه است که زندگی بشر را مختل و تمام امور و همایش‌های اجتماعی را به حالت تعلیق در آورده است. دولت‌ها پویش جهانی در خانه بمانیم...
فوتبال و ضربه سنگین کرونا ویروس در عکس طنز تلخ ورزشی

فوتبال و ضربه سنگین کرونا ویروس در عکس طنز تلخ ورزشی

عکس طنز تلخ ورزشی ِ ضربه سنگین ویروس کرونا به فوتبال که نمایشی نمادین و جالب دارد، منتشر می‌شود. فوتبال که گردش مالی حسابهایش در کشورها و مناطق و نواحی مختلف سر به فلک می‌رسید، حالا با آمدن کرونا ویروس فلج شده و بال‌های اقتصادی خود را از دست داد. از زمانی که کرونا در...