فوتبال و ضربه سنگین کرونا ویروس در عکس طنز تلخ ورزشی

فوتبال و ضربه سنگین کرونا ویروس در عکس طنز تلخ ورزشی

عکس طنز تلخ ورزشی ِ ضربه سنگین ویروس کرونا به فوتبال که نمایشی نمادین و جالب دارد، منتشر می‌شود. فوتبال که گردش مالی حسابهایش در کشورها و مناطق و نواحی مختلف سر به فلک می‌رسید، حالا با آمدن کرونا ویروس فلج شده و بال‌های اقتصادی خود را از دست داد. از زمانی که کرونا در...