علی دایی از طحال پاره تا بازی مقابل مالدینی در دوشنبه کوئیز ۳۷ رافان نیوز

علی دایی از طحال پاره تا بازی مقابل مالدینی در دوشنبه کوئیز ۳۷ رافان نیوز

علی دایی اسطوره فوتبال ایران و یکی از چهره های شناخته شده فوتبالی در جهان در طول زندگی فوتبالی سعی کرده با تلاش زیاد به موفقیت مورد انتظار خود دست پیدا کند و افتخار فردی ای نبوده که در فوتبال ایران و حتی جهان به آن نرسیده باشد، از این رو دوشنبه کوئیز ۳۷ رافان نیوز به...