مدیریت پرسپولیس به محمد دادکان می رسد ؟

مدیریت پرسپولیس به محمد دادکان می رسد ؟

پس از جنجال های مهدی رسول پناه در روزهای اخیر و استعفای اجباری او از مدیریت پرسپولیس ، پیشکسوتان این باشگاه محبوب خواهان مدیرعامل شدن محمد دادکان هستند. مهدی رسول پناه با وجود تلاش فراوان و پرداخت مطالبات برانکو، حل کردن چند مشکل حقوقی و همچنین فیصله دادن به شکایت های...