عکس ترسناک روح و اسکلت انسان در سه فریم کنار هم در یک مخروبه

عکس ترسناک روح و اسکلت انسان در سه فریم کنار هم در یک مخروبه

عکس ترسناک روح و اسکلت انسان در یک مخروبه که در سه زمان مختلف با فریم مربوط به خود گذاشته شده است سرنوشت یک انسان را در طول زمان نشان می‌دهد. انسان در طول زمان رشد کرده از نوزاد به کودکی و از آن به جوانی و سپس به میانسالی و پیری می‌رسد. اما بدون شک سخت‌ترین دوران...