کرونا و آرش کمانگیر در مزرعه سوژه عکس جالب ویروس کرونای تیر خورده

کرونا و آرش کمانگیر در مزرعه سوژه عکس جالب ویروس کرونای تیر خورده

آرش کمانگیر و ویروس کرونا در مزرعه سوژه عکس جالب و طنز شده که با نمایشی خاص به شکست ویروس کرونای تیر خورده می‌پردازد. کرونا امروز به بزرگ‌ترین بحران جهان تبدیل شده که زندگی اکثر مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده و مختل کرده است. در ایران هم این ویروس مخرب پس از چین...