عکس طنز و جالب چند حیوان و واکنش خنده‌دار آن‌ها به سوختگی

عکس طنز و جالب چند حیوان و واکنش خنده‌دار آن‌ها به سوختگی

واکنش جالب و خنده‌دار چند حیوان (گربه، خفاش و خوک خاکی) در قبال سوختگی از نشستن روی سنگ داغ، عکس طنز و زیبایی را رقم زده است. در ساحل دریا هستیم، خورشید مستقیما بر سنگ‌های روی زمین می‌تابد و آن‌ها را بسیار داغ کرده است. از طرفی وجود ابر و جرقه آن‌ها هم نوعی بر حرارت...