واکنش عجیب و خنده‌دار چند گربه به یک موجود خاص

واکنش عجیب و خنده‌دار چند گربه به یک موجود خاص

واکنش عجیب و خنده‌دار چند گربه به یک موجود خاص با یک نگاه طنز بیان شده است. نگاهی به شکل عجیب که با چشمانی از حدقه بیرون زده دیده می‌شود، یکی از دلایل بامزه بودن این عکس‌ها می‌باشد. البته یک گربه که انگار گربه‌ای است که سر جنگ دارد، قصد پرخاش به این موضوع خاص را دارد....