مارادونا در اسکناس ۱۰۰۰ پزویی آرژانتین برای مردم کشورش جاودانه می شود

دیگو مارادونا مدتی پیش درگذشت و حالا نورما دورگاما سناتور آرژانتین یک لایحه به کنگره این کشور تقدیم کرده که در آن عکس مارادونا روی اسکناس ۱۰۰۰ پزویی آرژانتین قرار داده شود. اسطوره آرژانتین درگذشت، این خبری بود که به سرعت در سراسر جهان به صدر اخبار رسانه های داخلی و...