عکس گرافیکی ؛ مرد در سایه با اهداف بزرگ ؛ این راه به کجا خواهد رسید ؟

عکس گرافیکی ؛ مرد در سایه با اهداف بزرگ ؛ این راه به کجا خواهد رسید ؟

مرد در سایه می تواند ویژگی های زیاد و منحصر به فردی داشته باشد که برشمردن آن به بسیاری از سوالات پاسخ خواهد داد، بنابراین در زیر برخی از این ویژگی ها در یکی از این مردان مرور می شود. در اینجا عکسی تاحدودی گرافیکی را مشاهده می کنید که می تواند داستان جالب و شنیدنی را...