تمرین پرسپولیس و جشن کریسمسی که رادوشوویچ را غافلگیر کرد + سند

تمرین پرسپولیس امروز تحت تاثیر جشن کریسمس برای رادوشوویچ قرار داشت، جایی که یحیی گل محمدی و بازیکنان پرسپولیس سال نو میلادی را به سنگربان مسیحی سرخ ها تبریک گفتند. بحران کرونا اگر چه جسم فیزیکی آدم ها را از هم دور کرده است، اما به نظر می رسد که روح و دل مردم سراسر...