کارنامه ملی مارک ویلموتس گزینه جدی هدایت تیم ملی ایران به روایت تصویر

کارنامه ملی مارک ویلموتس گزینه جدی هدایت تیم ملی ایران به روایت تصویر

کارنامه ملی مارک ویلموتس به روایت تصویر گرافیکی موضوعی ورزشی برای طراحی است. مارک ویلموتس بلژیکی که سابقه چندانی در مربیگری ندارد، بعنوان گزینه جدی و تقریبا نهایی تیم ملی فوتبال ایران یاد می‌شود. از این رو سعی شده تا کارنامه این مربی بصورت تصویری و خلاصه در این پست...
عکس‌های گرافیکی ورزشی با محوریت فوتبال – سه طرح جذاب

عکس‌های گرافیکی ورزشی با محوریت فوتبال – سه طرح جذاب

با ارائه عکس‌های گرافیکی ورزشی با محوریت فوتبال (طرح گرافیکی فوتبالی) سعی شده در راستای ضائقه فوتبالی مخاطبان حرکت شود.  در اینجا سه عکس و طرح متفاوت گرافیکی که متن و محور آن رشته ورزشی فوتبال است، نمایش داده می‌شوذ. در این طرح‌ها از لگوی فدراسیون فوتبال، تیم ملی...