عکس‌های خنده‌دار از یک گربه در حالات مختلف – طرح گرافیکی

عکس‌های خنده‌دار از یک گربه در حالات مختلف – طرح گرافیکی

عکس‌های خنده‌دار از یک گربه که تازه از خواب برخاسته در زیر قابل مشاهده است. گربه را ببین تازه از خواب برخاسته و انگار هنوز در عالم دیگری است. در عکس یک گربه در پست حاضر مشخص نیست که این گربه در چه فکری است. آیا از خود می‌پرسد که این‌ها چه کسانی هستند که اینگونه مزاحم...