سفره هفت سین نوروز و کرونا ویروس در آغاز سال ۱۳۹۹ شمسی

سفره هفت سین نوروز و کرونا ویروس در آغاز سال ۱۳۹۹ شمسی

سفره هفت سین نوروز ۱۳۹۹ با سال‌های قبل بسیار متفاوت است، چرا که ویروس کرونا و مشکلات آن مردم را خانه‌نشین کرده است. نوروز آیین باستانی ایرانیان بوده که همراه برای مردم ایران شاد زیستن، با هم بودن، تغییر و نو شدن را تداعی می‌کند. اما امسال شرایط تغییر کرده و با گسترش و...