فساد در فوتبال ایران ؛ موضوعی مهم که باید آن را جدی گرفت و دید

فساد در فوتبال ایران ؛ موضوعی مهم که باید آن را جدی گرفت و دید

فساد در فوتبال ایران موضوعی مهم است که باید آن را جدی گرفت و دید، چرا که نباید آینده و حال فوتبال در ایران به خطر نیافتد. در حالی که تیم ملی این روزها با نتایج درخشان خود هواداران ایرانی را خوشحال کرده و به آینده امیدوار نموده است، نباید از اتفاقات و فسادهای پشت پرده...