بازیکنان جدید در فهرست تیم ملی برای اردوی خارج از فیفادی

بازیکنان جدید در فهرست تیم ملی برای اردوی خارج از فیفادی

فهرست بازیکنان دعوت شده به تیم ملی با حضور نفرات جدید در اردوی تیر ماه و خارج از فیفادی تیم ملی فوتبال از سوی مارک ویلموتس سرمربی اعلام شد.  مارک ویلموتس سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای شناخت بیش‌تر بازیکنان شاغل در ایران ۲۳ نفر جدید را برای اردوی تیر ماه و خارج از...