تیم ملی فوتبال بانوان ایران و یک تاریخ سازی بزرگ

تیم ملی فوتبال بانوان ایران و یک تاریخ سازی بزرگ

تیم ملی فوتبال بانوان ایران با یک تاریخ سازی بزرگ برای اولین بار موفق شد جواز حضور در جام ملت های آسیا را به دست آورد. فوتبال بانوان در ایران از دیرباز توجه چندانی را به خود ندیده است. از این رو بود که تا قبل از چند سال اخیر که فوتسال بانوان قدرتنمایی خود را در آسیا...