پرسپولیس و مشکلات مدیریتی و مالی در تعطیلی فوتبال و بحران کرونا

پرسپولیس و مشکلات مدیریتی و مالی در تعطیلی فوتبال و بحران کرونا

مشکلات مدیریتی و مالی باشگاه پرسپولیس تهران مهدی رسول پناه را نیز از ادامه راه منصرف کرده و شایعه استعفای او در روزهای تعطیلی کرونایی فوتبال به گوش می‌رسد. رفتن برانکو از ایران حاشیه‌های زیادی را برای پرسپولیس بوجود آورد و راهی جز استعفای ایرج عرب وجود نداشت. وزارت...