فوتبال و تصمیم فیفا برای کرونا ویروس در نشستی از راه دور

فوتبال و تصمیم فیفا برای کرونا ویروس در نشستی از راه دور

مسئولان فیفا در نشستی از راه دور و ویدئو کنفرانسی برای لیگ‌های کشورها تعیین تکلیف خواهد کرد و تصمیم هماهنگی برای فوتبال جهان و بحران کرونا ویروس می‌گیرند. ویروس کرونا علاوه بر اینکه اقتصاد دنیا را رو به نابودی کشنده، ورزش را هم بشدت تحت تاثیر قرار داده است. این تاثیر...