قرارداد لیونل مسی با بارسلونا ؛ ۵۵۵ میلیون یورویی که جنجال به پا کرد

قرارداد لیونل مسی با بارسلونا ؛ ۵۵۵ میلیون یورویی که جنجال به پا کرد

قرارداد لیونل مسی با بارسلونا افشا شد تا دستمزد ۵۵۵ میلیون یورویی او با بلوگرانا حالا حواشی زیادی برای فوق ستاره آرژانتینی و باشگاه ایجاد کند. چند روز پیش بود که نشریه ال موندو افشاگری جنجالی ای نسبت به قرارداد  مسی و تاثیر آن بر ورشکستگی بارسلونا منتشر کرد و این...