استقلال از تغییر نام تا قهرمانی آسیا در دوشنبه کوئیز رافان نیوز

استقلال از تغییر نام تا قهرمانی آسیا در دوشنبه کوئیز رافان نیوز

از تغییر نام تا قهرمانی آسیا و دیگر اتفاقات تاریخ باشگاه استقلال تهران در آستانه بازی مهم این تیم مقابل سپاهان موضوع دهمین دوشنبه کوئیز رافان نیوز قرار گرفته است. استقلال در طول تاریخ با تغییر و تحولات مختلفی رو به رو بوده و شرایط گوناگون تلخ و شیرینی را گذرانده است....