قهرمانی پاری سن ژرمن در لوشامپیونه نیمه تمام ۲۰۲۰ با تداوم بحران کرونا

قهرمانی پاری سن ژرمن در لوشامپیونه نیمه تمام ۲۰۲۰ با تداوم بحران کرونا

پایان لوشامپیونه نیمه تمام، اعلام شد و در پی آن مسئولان فوتبال لیگ یک فرانسه عنوان قهرمانی را برای پاری سن ژرمن و نیمار دانستند. پاری سن ژرمن با نیمار فصل را موفق آغاز کرد و از همان ابتدا حریفان را با نبوغ ستاره برزیلی و همچنین دی‌ماریا با گل‌های زیاد از پیش رو بر...