قهرمانی یونتوس در سری A فوتبال ایتالیا یک بار دیگر

قهرمانی یونتوس در سری A فوتبال ایتالیا یک بار دیگر

قهرمانی یونتوس در فوتبال ایتالیا به تکراری‌ترین اتفاق ممکن در فوتبال ایتالیا تبدیل شده است. هشتمین قهرمانی یونتوس شاید کسی که کوچک‌ترین آشنایی ممکن را با فوتبال دارد هم می‌تواند پیش‌بینی کند که یونتوس در سری A فوتبال ایتالیا قهرمان خواهد شد. امروز و در هفته ۳۳ در حالی...