پاری‌سن‌ژرمن و تساوی ۴-۴ مقابل آمیان در هفته بیست و چهارم لوشامپیونه

پاری‌سن‌ژرمن و تساوی ۴-۴ مقابل آمیان در هفته بیست و چهارم لوشامپیونه

در هفته بیست و چهارم لوشامپیونه فرانسه پاری‌سن‌ژرمن بدون نیمار مقابل آمیان به تساوی پرگل و جذاب و ۴-۴ رسید. پاری‌سن‌ژرمن در هفته بیست و چهارم لوشامپیونه فرانسه و در ورزشگاه استید دی لا لیکورن میهمان آمیان بود. نیمار مصدوم بزرگ‌ترین غایب میدان بود و سامان قدوس هم...
پاری‌سن‌ژرمن و پیروزی مقابل آمیان با گلزنی نیمار و امباپه در لوشامپیونه فرانسه

پاری‌سن‌ژرمن و پیروزی مقابل آمیان با گلزنی نیمار و امباپه در لوشامپیونه فرانسه

در هفته نوزدهم و پایانی نیم فصل اول لوشامپیونه فرانسه پاری‌سن‌ژرمن با گلزنی نیمار و امباپه دو ستاره خود مقابل آمیان به پیروزی پرگل ۴ بر ۱ دست یافت. پاری‌سن‌ژرمن در آخرین بازی خود از نیم فصل اول لوشامپیونه فرانسه میزبان آمیان بود و بازی را هجومی آغاز کرد. پاری‌سن‌ژرمن...