پیروزی پاری‌سن‌ژرمن در آغاز هفته سوم لوشامپیونه فرانسه مقابل متز

پیروزی پاری‌سن‌ژرمن در آغاز هفته سوم لوشامپیونه فرانسه مقابل متز

در آغاز هفته سوم لوشامپیونه فرانسه پاری‌سن‌ژرمن مقابل متز در خانه حریف به پیروزی ۲ بر ۰ رسید. پاری‌سن‌ژرمن در حالی دیشب میهمان متز بود که این دیدار در شامگاه جمعه، بازی آغازین هفته سوم لوشامپیونه بود. پاری‌سن‌ژرمن بازی را با برتری و تهاجم در زمین حریف آغاز کرد. برتری...