پاری‌سن‌ژرمن و ثبت یک پیروزی پرگل مقابل تولوز در هفته سوم لوشامپیونه

پاری‌سن‌ژرمن و ثبت یک پیروزی پرگل مقابل تولوز در هفته سوم لوشامپیونه

پاری‌سن‌ژرمن با نتیجه ۴ بر ۰ یک پیروزی پرگل دیگر را در لوشامپیونه فرانسه ثبت کرد و شکست هفته قبل مقابل رن را تا حدودی جبران نمود. مهم‌ترین دیدار هفته سوم لوشامپیونه با بازی خانگی پاری‌سن‌ژرمن مقابل تولوز پیگیری شد. پاری‌سن‌ژرمن که برای جبران شکست هفته دوم در برابر رن...