پیروزی پاری سن ژرمن مقابل متز در بازی معوقه هفته اول لوشامپیونه

پیروزی پاری سن ژرمن مقابل متز در بازی معوقه هفته اول لوشامپیونه

در بازی معوقه هفته اول لوشامپیونه فرانسه و در غیاب امباپه و نیمار برای تیم پاریسی، پاری سن ژرمن مقابل متز با تک گل دراکسلر به پیروزی ۱ بر ۰ رسید. پاری سن ژرمن در بازی معوقه خود از هفته اول فصل جدید لوشامپیونه فرانسه میزبان متز بود. میهمان در همان دقیقه دوم بازی...