پرسپولیس در طول تاریخ و دوشنبه کوئیز ۷ به مناسبت قهرمانی قریب الوقوع

پرسپولیس در طول تاریخ و دوشنبه کوئیز ۷ به مناسبت قهرمانی قریب الوقوع

پرسپولیس در طول تاریخ موضوعی است که به مناسبت قهرمانی قریب الوقوع سرخ پوشان پایتخت برای دوشنبه کوئیز ۷ رافان نیوز انتخاب شده است. پرسپولیس از زمان تاسیس تاکنون همواره در زمره تیم‌های مطرح کشور بوده است. پس از ادغام با شاهین و پیوستن اکثر بازیکنان این تیم به سرخپوشان،...