پرسپولیس مهدی رسول پناه و دوشنبه کوئیز در شماره ۳۴

پرسپولیس مهدی رسول پناه و دوشنبه کوئیز در شماره ۳۴

پرسپولیس مهدی رسول پناه و حواشی ایجاد شده پیرامون این زوج بهانه ای شد تا پس از جدایی مدیر جنجالی دوشنبه کوئیز ۳۴ رافان نیوز به آن بپردازد. از زمانی که محمد حسن انصاری فرد خود را در میان هیئت مدیره پرسپولیس تنها یافت و در نهایت با اختلافی که با رسول پناه پیدا کرد از...

پرسپولیس مهدی رسول پناه در پایان خط ؛ عصر مدیر جنجالی تمام شد

پرسپولیس مهدی رسول پناه با کنار رفتن این مدیر جنجالی از هیئت مدیره سرخ ها امروز رسما به پایان عصر خود رسید و از این به بعد ترکیب مدیریت سرخ ها با تغییراتی مواجه شده و جعفر سمیعی و سید مجید صدری به هیئت مدیره اضافه شده اند. امروز و پس از مدت ها از جنجالی که بین کادر...