خرید جدید پرسپولیس در نقل و انتقالات زمستانی از شهر خودرو !

خرید جدید پرسپولیس در نقل و انتقالات زمستانی از شهر خودرو !

خرید جدید پرسپولیس در نقل و انتقالات زمستانی از شهر خودرو می آید و مدافع این تیم علی نعمتی است، این خبری‌ست که امروز تیتر روزنامه گل شده بود. پرسپولیس با توجه به از دست دادن چند ستاره و تغییر مدیریت و رویکرد خود در نقل و انتقالات پس از بازگرداندن مهدی ترابی قصد دارد...