پرسپولیس و گزینه ویژه برای حمله دنیس اکرت انگولشتاد آلمان

پرسپولیس و گزینه ویژه برای حمله دنیس اکرت انگولشتاد آلمان

به گفته روزنامه خبر ورزشی، یحیی گل محمدی برای تقویت خط حمله پرسپولیس در نقل و انتقالات تابستان ۹۹ فوتبال ایران به یک گزینه ویژه از اینگولشتاد آلمان رسیده است که دنیس اکرت ۲۳ ساله می‌باشد. پرسپولیس با نفرات تهاجمی خود از جمله علی علیپور، مهدی ترابی، وحید امیری و حتی...