چهار گزینه خارجی سرمربیگری پرسپولیس از نگاه خبرگزاری‌های خارجی

چهار گزینه خارجی سرمربیگری پرسپولیس از نگاه خبرگزاری‌های خارجی

پس از بیانیه باشگاه پرسپولیس مبنی بر ناکامی در جذب گل‌محمدی و حضور قطعی مربی خاجی، خبرگزاری‌های مطرح از چهار گزینه خارجی سرمربیگری پرسپولیس رونمایی کردند. عدم توافق مسئولان تیم مشهدی پدیده شهر خودرو با جدایی یحی گل‌محمدی گزینه اصلی هدایت پرسپولیس، باعث شد تا باشگاه...