وحید امیری پرسپولیس و همکاری تا ۱۴۰۳ ؛ تمدید قرارداد ستاره متعصب

وحید امیری پرسپولیس و همکاری تا ۱۴۰۳ ؛ تمدید قرارداد ستاره متعصب

وحید امیری پرسپولیس و همکاری ستاره متعصب تا سال ۱۴۰۳ رسمی شد؛ باشگاه سرخ گام بزرگ نقل و انتقالات را برداشت. امروز باشگاه پرسپولیس گام بزرگی در نقل و انتقالات خود برداشت و ستاره متعصب و آچار فرانسه را در تیم حفظ کرد. وحید امیری امروز عصر وارد ساختمان باشگاه شد و طبق...