پرسپولیس و انتخاب یحیی گل‌محمدی بعنوان سرمربی جدید و جانشین کالدرون

پرسپولیس و انتخاب یحیی گل‌محمدی بعنوان سرمربی جدید و جانشین کالدرون

یحیی گل‌محمدی با اعلام رسمی محمد حسن انصاری‌فرد بعنوان سرمربی جدید پرسپولیس و جانشین کالدرون انتخاب شده است. پرسپولیس در حالی که در شرایط بحرانی قرار داشت توانست پس از ۴۸ ساعت سرمربی خود را انتخاب و نهایی کند. یحیی گل‌محمدی که قبلا هم در زمان محمد رویانیان به مدت نیم...