پرسپولیس و جریمه سنگین برای یک پست اینستاگرامی ؛ باز هم یک شکست حقوقی

پرسپولیس و جریمه سنگین برای یک پست اینستاگرامی ؛ باز هم یک شکست حقوقی

پرسپولیس با جریمه سنگین برای یک پست اینستاگرامی که در پی شکایت باشگاه گوا نصیبش شد، چیزی در حدود ۴۰۰ میلیون تومان باید به AFC پرداخت کند و از طرف دیگر حتی یک بازی بدون تماشاگر در خانه خواهد داشت. پرسپولیس با آمادگی کامل به هند رفت تا با قدرت صعود خود را از گروه پنجم...